Aktualności

Orzeczenie

Z końcem września Kubie skończyło się kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Już po raz czwarty stawał na komisji i nowy dokument otrzymał do swoich 16 urodzin. Po swoich urodzinach będzie już stawał na komisji dla dorosłych i kolejne orzeczenie otrzyma już z oznaczeniem grupy inwalidzkiej.