Lipiec 2009

Po zakończonych dwutygodniowych intensywnych ćwiczeniach w Ren-Polu Kuba dostał gratulacje wraz z dyplomem i pamiątkowym medalem. Bardzo go to ucieszyło i był z siebie wyjątkowo dumny.