Październik 2009

Z okazji pasowania na ucznia I klasy w Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym Kubuś dostał okolicznościowy dyplom. Różnił się tylko nieco od dyplomów całej klasy, bo Kuby nie było w czasie robienia zdjęć do umieszczenia na nim.